Kariera


Kariera


Współpraca z uczelniami

Jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami z całej Polski, które uczą studentów na kierunkach technicznych, ekonomicznych oraz zarządzania.

Formy współpracy z uczelniami

Uczestniczymy w targach pracy oraz innych eventach organizowanych przez biura karier różnych uczelni. Dzięki temu mamy bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi karierą w IT. Publikujemy również oferty pracy dla studentów i absolwentów na portalach biur karier oraz prowadzimy specjalne wykłady dla studentów. Podczas wykładów pokazujemy na czym polega praca w IT i kto ma szansę zostać specjalistą z tego zakresu.

Ponadto, organizujemy warsztaty z obsługi systemów ERP. Warsztaty kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu ze znajomości określonych obszarów systemu, które były przedmiotem kursu (certyfikat znajomości systemu ERP w zakresie finansów i księgowości, w zakresie gospodarki magazynowej, w zakresie zarządzania produkcją, itp.).

Czas na doświadczenie

Specjalnie dla studentów i absolwentów zainteresowanych pierwszą poważną pracą, stworzyliśmy program rozwoju, który nazywa się „Czas na doświadczenie”. Dzięki niemu, osoby, które nie mają doświadczenia, a chcą rozwijać się w obszarze IT – mogą złożyć do nas dokumenty aplikacyjne, a my przygotujemy dla nich propozycje pracy. Zapraszamy chętnych, aby aplikowali do pracy w naszej firmie. Dokumenty (cv i list motywacyjny) należy wysłać na adres: , w temacie maila wpisując hasło: Czas na doświadczenie.

Wsparcie dydaktyczne

Zapraszamy do kontaktu uczelnie, które poszukują systemu ERP do prowadzenia wykładów i laboratoriów z praktycznego zastosowania takich narzędzi. Oferujemy w tym zakresie wsparcie merytoryczne oraz wersje edukacyjne systemu. W przypadku zainteresowania, prosimy wysłać email na adres: .