Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż, od wersji 8.0.349.149, są w pełni gotowe na obowiązywanie nowego jednolitego pliku kontrolnego: JPK_V7.

Podstawa prawna

Przypomnijmy, że nowy jednolity plik kontrolny: JPK_V7M (miesięczny) oraz JPK_V7K (kwartalny) zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz.U. 2019 poz.1520).

Co się zmienia?

Nowy plik JPK połączy dotychczas składane odrębnie informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Struktura ta stanowić będzie zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, kwot, i stawek VAT oraz danych poszczególnych kontrahentów.

Wprowadzony zostaje również obowiązek dodatkowego oznaczania dokumentów uwzględnianych w pliku. Ma to na celu ułatwienie ustawodawcy weryfikacji nabywanych przez przedsiębiorcę towarów i rodzaju dokonywanych transakcji.

Po co kolejne zmiany?

Dzięki nim ma być prościej! Celem stworzenia nowej struktury jest zmniejszenie pracochłonności związanej ze sprawozdawczością VAT. Zgodnie z wolą ustawodawcy nowy plik będzie zawierał w sobie także dotychczasowe dane z deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Co za tym idzie wszystkie niezbędne fiskusowi dane znajdą się w JPK_VAT, na który składać się będzie zarówno część ewidencyjna, jak i deklaracyjna.

W sumie nowy dokument będzie zawierał zestaw informacji o zakupach i sprzedaży oraz pozycje z obecnej deklaracji VAT-7, a także dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy rozliczenia.

Tak więc nie będzie już konieczności wypełniania i wysyłki osobnych plików dla deklaracji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi obsługi struktury JPK_V7 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż.