Nowy JPK_VAT


Zmiany w rozliczeniach

Nowy JPK_VAT


Zmiany w rozliczeniach

Po co kolejne zmiany?

Dzięki nim ma być prościej! Celem stworzenia nowej struktury jest zmniejszenie pracochłonności związanej ze sprawozdawczością VAT. Jak ma to się dokonać?

Zgodnie z wolą ustawodawcy nowy plik będzie zawierał w sobie także dotychczasowe dane z deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Co za tym idzie wszystkie niezbędne fiskusowi dane znajdą się w JPK_VAT, na który składać się będzie zarówno część ewidencyjna, jak i deklaracyjna. W sumie nowy dokument będzie zawierał zestaw informacji o zakupach i sprzedaży oraz pozycje z obecnej deklaracji VAT-7, a także dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy rozliczenia.

Tak więc nie będzie już konieczności wypełniania i wysyłki osobnych plików dla deklaracji.

W jakiej formie będzie można składać ewidencję?

Tak jak do tej pory, będą dostępne dwa warianty. Dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_VAT7M oraz dla podatników rozliczających się kwartalnie – JPK_VAT7K.

Kogo i od kiedy obejmuje przepis?

Nowy przepis będzie wprowadzany stopniowo:

  • od 1 kwietnia 2020 r. – będzie obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, zaś dobrowolny dla pozostałych podmiotów
  • od 1 lipca 2020 r. – będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników (duże, średnie, małe i mikrofirmy).