Faktury elektroniczne


Nowe obowiązki dla zamówień publicznych

Faktury elektroniczne


Nowe obowiązki dla zamówień publicznych

Systemy Streamsoft są gotowe

Streamsoft Prestiż od wersji 7.0.347.79 (z 17 kwietnia 2019 r.) zapewnia użytkownikom pełną obsługę e-faktur ustrukturyzowanych.

W systemie możliwy jest zapis dokumentu w wymaganym przez przepisy formacie, co umożliwia przepływ e-faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Zmiany w przepisach!

Skąd te zmiany w systemie?

Przypomnijmy, że od 18 kwietnia 2019 roku wszedł w życie obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez podmioty administracji publicznej (na razie dot. odbioru FV przez zamawiających i zamówień pow. 30 tys. euro).

Od 1 sierpnia 2019 przepisy obejmą także zamówienia na mniejsze kwoty, a tym samym będą obowiązywać dla wszystkich zamówień publicznych.

Na 1 listopada 2020 roku planowane jest z kolei wprowadzenie obowiązku wystawiania ustrukturyzowanych e-faktur także dla wykonawców zamówień publicznych.

Co więcej, zgodnie ze zmianami prawnymi, przepływ faktur będzie się odtąd odbywać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Czym jest ustrukturyzowana e-faktura

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna to format faktury zgodny z ustalonymi przepisami standardami, umożliwiającymi automatyczny odczyt przez program komputerowy. Innymi słowy taka e-faktura jest dedykowana do zautomatyzowanego przetwarzania w komputerowych systemach finansowo-księgowych i nie wymaga „ręcznej” pracy człowieka.

UWAGA!
Tym samym nowy format nie jest jednoznaczny z e-fakturą, którą zdefiniowano w ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku. Nie jest bowiem fakturą zapisaną w postaci dowolnego pliku, np. PDF czy JPG.

Czemu wysyłka przez PEF?

Celem wdrożenia Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest wsparcie przedsiębiorstw i administracji publicznej w realizacji zamówień publicznych na szczeblu unijnym. Usługi ofertowane przy użyciu PEF będą bardziej dostępne do informacji publicznej na każdym kroku realizacji działań.

PEF nie tylko do nowych faktur

PEF obsługuje dokumenty związane z każdym etapem zamówień publicznych: od zamówienia, przez awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, po fakturę, fakturę korygującą i notę księgową.

Podstawa prawna

Obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych podyktowany jest wdrożeniem Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.