Streamsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Streamsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Streamsoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa” o wartości 323795,43 zł, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 323795,43 zł.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Celem projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty, jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja (01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.).

Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna

Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Streamsoft D. Chojnacki i wspólnicy spółka jawna” o wartości 106032,09 zł, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 106032,09 zł.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Celem projektu, określającym zarazem jego podstawowe efekty, jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja (01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.).