Business Intelligence


Controlling

Business Intelligence


Controlling

Controlling

Zadaniem systemu Business Intelligence w obszarze Controllingu jest wspomaganie opracowania, kontrola realizacji budżetów oraz kluczowych wskaźników opisujących aktualny stan przedsiębiorstwa. W systemie BI można to osiągnąć poprzez kompleksową analizę finansową, pozwalającą wykryć powstające odchylenia i anomalia. Szczególne zadanie w tym zakresie pełni Controlling Finansowy, który skupia w sobie informacje pochodzące z innych kluczowych obszarów działalności, tj. produkcja, logistyka, koszty, podatki, inwestycje, itd.

Drugim ważnym elementem Controllingu jest zestaw narzędzi umożliwiających wielowymiarowe raportowanie w zakresie szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa.

Obszar Controllingu realizuje następujące funkcje:

  • Dostarcza wiarygodne dane do rzetelnej oceny aktualnej sytuacji firmy
  • Pozwala podejmować optymalne decyzje w zakresie osiągania celów ekonomiczno-finansowych
  • Wspiera zmiany organizacyjne poprzez wprowadzanie nowych procedur
  • Wpływa na zwiększenie świadomości prowadzonych działań

Obszar dziedzinowy Controlling w systemie Streamsoft BI bazuje na zestawieniu obrotów i sald systemu finansowo-księgowego. Dzięki rozbudowanym możliwościom budowy kont księgowych (analityki słownikowe i hierarchiczne) w module FK, istnieje możliwość dowolnego operowania danymi (wymiarami), tj. łączenie, grupowanie, filtrowanie, rozdzielanie.

Poprzez wykorzystanie kostki OLAP istnieje możliwość stosowania w analizach różnych wymiarów (kont księgowych i słowników) oraz miar (wartości obrotu lub salda) według zdefiniowanego wzorca planu kont. Daje to użytkownikom możliwość łatwego analizowania kwot w różnym ujęciu, w różnym czasie, a także porównywanie okresów i możliwość budżetowania oraz monitorowania wykonania budżetu. Analizy controllingowe mogą być wykonywane w oparciu o wiele różnych planów kont, istniejących w systemie finansowo-księgowym.

Dodatkowe możliwości daje funkcjonalność Kart Wyników, dostępna w systemie Streamsoft BI. Korzystając z danych zgromadzonych w systemie finansowo-księgowym istnieje możliwość budowania kluczowych wskaźników (KPI). Wskaźniki te mogą być prezentowane w dowolnej strukturze hierarchicznej, w odniesieniu do wartości historycznych oraz planowanych (budżetowanych).

Zarówno analizy wielowymiarowe jak również Karty Wyników mogą być automatycznie dystrybuowane do odbiorców. Jest to realizowane poprzez wbudowaną funkcję subskrypcji. Subskrypcje mogą być generowane w postaci płaskich raportów, jak również wielowymiarowych arkuszy.

Użytkowników Controllingu w BI można podzielić na trzy grupy:

  • Kierownicy wydziałowi (wprowadzają dane, kontrolują realizację planów)
  • Analitycy (kontrolują przebieg budżetowania, analizują realizację, tworzą raporty i modele)
  • Najwyższa kadra kierownicza (analizują raporty, kontrolują kluczowe wskaźniki)

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz:

Informacje o firmie

Nazwa firmy:
Branża:

Miejscowość:

Dane kontaktowe


Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Twoich danych użyjemy tylko do kontaktu z Tobą.

Dodatkowe informacje

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.


Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem: adresu e-mailnumeru telefonu