Metoda wartości wypracowanej

„Zaawansowane analizy finansowe”, czyli oceniamy zasadność poniesionych kosztów i całościową rentowność projektu. Wbrew pozorom nie jest to ani trudne, ani czasochłonne. Zacznijmy jednak od początku. Do lat 60-tych ubiegłego wieku stosowano tzw. metodę tradycyjną oceny projektu. Polegała ona na oszacowaniu odchyleń od harmonogramu oraz odchyleń od budżetu. Kierownicy projektu wykorzystywali do tego celu trend kamieni milowych, albo porównywali wprost koszty rzeczywiste z kosztami planowanymi. Metoda ta doskonale sprawdzała się przy projektach krótkoterminowych, finansowanych jednorazowo, najlepiej po ich zakończeniu. W przeciwnym wypadku okazywała się ona mało precyzyjna.

Na bazie niedoskonałości metody tradycyjnej, w latach 60-tych XX w., powstała zagregowana metoda pomiaru odchyleń harmonogramu i budżetu projektu, zwana prościej metodą wartości wypracowanej (ang. Earned Value). Polega ona na śledzeniu stanu zaawansowania projektu i szacowania wartości zrealizowanych prac względem przyjętego kosztorysu. System Streamsoft Verto umożliwia przeprowadzenie analizy wartości wypracowanej dla pojedynczego, wybranego zadania w projekcie lub dla projektu całościowo. Takie podejście pozwala na odpowiednio szybkie podjęcie działań korygujących lub wprowadzenie planów awaryjnych.

Analiza wartości wypracowanej oparta jest o trzy podstawowe wielkości:

  • BCWS (ang. Budget Cost of Work Scheduled) – koszty planowane zgodne z planowanym harmonogramem kosztów oraz planowanym harmonogramem realizacji projektu,
  • BCWP (ang. Budget Cost of Work Performed) – wartość uzyskana, czyli kwota należna wykonawcy za zrealizowane do tej pory prace,
  • ACWP (ang. Actual Cost of Work Performed) – koszt rzeczywisty poniesiony przez inwestora za wykonane prace.

Przy czym krzywą BCWS wyznaczamy już na etapie planowania projektu poprzez rozpisanie poszczególnych zadań i przypisanie do nich kosztów jednostkowych. Innymi słowy, krzywa BCWS jest graficznym przedstawieniem budżetu skumulowanego, a jeszcze inaczej mówiąc prezentuje ona to, jak kierownik danego projektu będzie wydawał związane z nim pieniądze.

Powyższe wielkości stanowią podstawę do obliczania dalszych wskaźników metody wypracowanej, które o rentowności projektu i zasadności poniesionych kosztów mówią o wiele więcej. Ale ten temat omówimy szerzej następnym razem.

© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.