Zasoby - ewidencja i rozliczanie w projekcie

Planowanie projektu wiąże się z rozpisaniem go na zadania, opracowaniem harmonogramu realizacji prac i kosztów oraz przypisaniem do nich zasobów. Te ostatnie to nic innego, jak pracownicy (robocizna), materiały i sprzęt – w skrócie RMS. Innymi słowy wszystko to, co jest nam potrzebne do zrealizowania planu.

Pracownicy (robocizna) w systemie Streamsoft Verto to jednostki robocze. Możemy ich traktować pojedynczo lub zespołowo. To drugie podejście jest pomocne w sytuacji gdy do realizacji naszego projektu potrzebujemy większej ilości osób o podobnych kompetencjach. Tworzymy wówczas zespół, który przypisujemy do zadania już bezpośrednio w projekcie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niego również w innych projektach.

Sprzęt, czyli wszystkie maszyny, urządzenia oraz narzędzia niezbędne do realizacji planu. Dla każdego z nich definiujemy nie tylko nazwę oraz typ, ale także „Czasy przerw dostępności zasobu”. Są to wszystkie planowane przeglądy i przestoje, które wyłączają dany zasób z użytkowania z określonym terminie. Ponadto system Streamsoft Verto umożliwia nam przypisanie danego zasobu do konkretnego pracownika. W tej sytuacji nikt inny nie będzie mógł z niego korzystać. Dodatkowo definicję danego zasobu możemy ocechować oraz uzupełnić o nasze uwagi.

Materiały, w odróżnieniu od pracowników oraz sprzętu, są sukcesywnie pobierane z magazynu i zużywane w miarę postępu prac. Oczywiście możemy zamówić wszystkie materiały już na starcie projektu i przechowywać je później na magazynie, ale takie rozwiązanie rzadko znajduje poparcie u inwestora.

W systemie Streamsoft Verto pracowników, sprzęt i materiały rezerwujemy już na etapie planowania projektu. W tym celu wystarczy przypisać określone zasoby do poszczególnych zadań, określić czasy ich użycia oraz koszt, a w razie wystąpienia konfliktów system sam nas o tym poinformuje. 

W każdej chwili możemy sprawdzić na jakim etapie znajduje się projekt, jak wygląda zużycie materiałów, czy nie trzeba czegoś domówić oraz kształtują się koszty i cały budżet danego przedsięwzięcia.

Ewidencję zasobów możemy w systemie podejrzeć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podgląd z poziomu pojedynczego zadania, grupy zadań lub projektu. Tu w szczególności możemy zweryfikować jakiego typu zasoby i w jakiej wartości zostały przypisane do projektu, w rozbiciu na sprzęt, robociznę i materiały:

Ponadto, możemy także sprawdzić poziom zaplanowanych oraz poniesionych kosztów:

Innym sposobem na sprawdzenie jak wygląda stan wykorzystania zasobów jest „Kalendarz zasobów”:

W systemie Streamsoft Verto możemy również zweryfikować poziom obciążenia jednostek roboczych:

Tak wszechstronne zestawienia dot. poziomu wykorzystania zasobów odnoszące się również do wszystkich, prowadzonych w firmie, projektów, dają całkowity obraz tego, co aktualnie dzieje się w przedsiębiorstwie. Pozwalają zweryfikować zasadność poniesionych kosztów, sprawdzić które maszyny obciążone są najbardziej, których pracowników należy odciążyć, a których przesunąć. Innymi słowy System Streamsoft Verto wyposażony został w pełen zestaw narzędzi ułatwiających całościową ocenę podejmowanych przez firmę działań.

© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.