Rozwiązanie dla firm franczyzowych

Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem zależy m. in. od zarządzania wiedzą, jaką posiada firma o swoich klientach, kontrahentach, produktach, czynnościach operacyjnych, a także od jakości i dostępności informacji w systemach informatycznych. Przewagę konkurencyjną będą mogły osiągnąć te przedsiębiorstwa, które nie tylko posiadają wiedzę, ale potrafią umiejętnie tą wiedzą zarządzać. Można zaryzykować stwierdzenie, że sukces przedsiębiorstwa zależy od poziomu rozwoju technik i metod przekazywania informacji i wiedzy.

Rozwiązanie dla firm franczyzowych, służy do wspomagania zarządzania strukturą i procesami grupy współpracujących przedsiębiorstw. Złożone jest z elementów, umożliwiających integrację współpracujących przedsiębiorstw na poziomie biznesowym i technologicznym, z wykorzystaniem środowiska Cloud Computing, jako środowiska naturalnego dla udostępniania systemu współpracującym przedsiębiorstwom, rozproszonym terytorialnie. W jego skład wchodzą moduły systemu Streamsoft Verto, w wersji wielofirmowej, z kluczowymi ze względu na otwarcie przedsiębiorstwa na otoczenie zewnętrzne, funkcjonalnościami oraz platforma integracyjna, stanowiąca rozwiązanie dostosowane do współpracy w środowisku Cloud Computing.

System ERP Streamsoft Verto, udostępnia podstawowe moduły funkcjonalne, niezbędne do zarządzania podstawowymi obszarami (tj. finansowo-księgowymi, logistycznymi, zarządzania projektami, kontaktami z klientami) przedsiębiorstwa. Obszary funkcjonalne systemu Streamsoft Verto umożliwiają zarządzanie samodzielnymi przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład grupy. System może być udostępniany przedsiębiorstwom należącym do grupy w postaci usługi, w modelu SaaS (Software as a Service), wraz z usługą prowadzenia obsługi księgowej przez wydzieloną do tego celu w grupie jednostkę organizacyjną lub zewnętrzne Biuro rachunkowe.

Przedsiębiorstwa należące do grupy współpracują na różnym poziomie partnerstwa określonego w umowach współpracy. Dla każdego członka grupy definiuje się zasady i zakres wymiany danych oraz warunki handlowe. W ramach całej sieci firm można zdefiniować budżet złożony z budżetów członków grupy. Poprzez platformę B2B udostępniane będą informacje handlowe dla wszystkich lub wybranych członków grupy. Dla uprawnionych członków grupy, dostępna jest informacja o wiarygodności kontrahentów, z uwzględnieniem rozrachunków w ramach całej sieci.

Rozwiązanie Streamsoft dla firm franczyzowych dostarcza użytkownikom funkcjonalności znacznie wykraczających poza tradycyjny schemat systemu obsługującego pojedynczy podmiot gospodarczy. System dzięki swojej architekturze pozwala na współdziałanie przedsiębiorstw działających w ramach grupy, wg opisanych zasad i reguł współpracy w grupie, wspomagając optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę sprawności zarządzania grupy, poprzez uwspólnienie procesów zarządczych i zautomatyzowany, elektroniczny przepływ danych pomiędzy członkami grupy przedsiębiorstw.

Rozwiązanie umożliwia integrację niezależnych systemów obsługujących Centralę  i Oddziały własne przedsiębiorstwa oraz systemów zarządzania wykorzystywanych przez współpracujące firmy partnerskie,  poprzez Platformę Wymiany Biznesowej (PWB). PWB umożliwia proces składania i obsługi zamówień z firm franczyzowych do Centrali, wymiany dokumentów magazynowych, które będą trafiały bezpośrednio do systemu w Centrali.

Rozwiązanie zakłada możliwość elektronicznego przepływu informacji pomiędzy systemem centrali i partnerami handlowymi, na różnym poziomie partnerstwa. Przewiduje się obsługę sieci partnerskiej na trzech poziomach zaawansowania współpracy:

  • Partner typu B2B – system partnera zostanie zintegrowany (poprzez interfejsy integracyjne) z systemem centrali, w sposób który umożliwi przepływ dokumentów w modelu EDI
  • Partner  typu Portal – Partner poprzez PWB, w części autoryzowanej platformy, ma dostęp do informacji i obsługi procesów udostępnionych przez centralę, w zakresie: oferty handlowej (z własnymi warunkami handlowymi), złożenia zamówienia do centrali, dostępu do przeglądania wystawionych dokumentów sprzedaży.
  • Partner typu www – będzie miał dostęp do publicznej części PWB, która umożliwi dostęp do informacji o ofercie handlowej, promocjach, ofercie nawiązania współpracy biznesowej.

Wdrożenie rozwiązania pozwoli nie tylko zidentyfikować i zinformatyzować istniejące już procesy, ale dzięki nowym możliwością wynikającym z faktu integracji systemów informatycznych różnych podmiotów gospodarczych, powstaje unikalna wartość dodana w postaci nowych możliwości w przepływie informacji, zasobów i procesów. System pozwala grupie firm na zdobycie przewagi konkurencyjnej, przewaga ta wynikać będzie nie tylko z posiadania zaawansowanych narzędzi informatycznych, ale także z nowych, unikalnych możliwości w kreowaniu wizji zarządzania i organizacji w całościowym ujęciu grupy firm. 

 

© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.