Zarządzanie towarem w ramach umów na dostawy konsygnacyjne

System Streamsoft Verto umożliwia zarządzanie towarem, który jest własnością dostawcy tak jakby był to towar własny.  Wyróżnienie dostawy konsygnacyjnej odbywa się wyłącznie poprzez przyjęcie jej na specjalnie oznaczony i skonfigurowany magazyn.

Moduł sprzedaży obsługuje wydania z wielu magazynów do jednego dokumentu handlowego. To sprawia, że sprzedawca nie musi mieć świadomości, że sprzedaje towar, który nie jest własnością firmy. Strategia wydań pilnuje kolejności sprzedaży jeżeli na miejscu sprzedaży znajduje się ten sam towar zarówno na magazynach własnych jak i konsygnacyjnych.

Właściciel kartoteki

W opisywanym modelu jeden magazyn konsygnacyjny służy do przyjmowania dostaw od dowolnej liczby dostawców. O porządek na magazynach dba zabezpieczenie, które nie pozwala przyjąć dostawy na magazyn konsygnacyjny od kontrahenta, który nie jest oznaczony jako konsygnacyjny właściciel kartoteki.

Operacje uznane za sprzedaż

Opóźnienie momentu zakupu towaru od dostawcy zobowiązuje konsygnatariusza do zestawiania aktualnych stanów oraz listy sprzedanych towarów na umowny dzień rozliczenia. Sprzedażą są zasadniczo dokumenty wydania z magazyny konsygnacyjnego, a więc dokumenty typu WZ i RW. Opcjonalnie sprzedaż może być pomniejszona o zwroty do WZ i zwroty do RW.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przesunięcie  towaru z magazynu konsygnacyjnego na magazyn niekonsygnacyjny poprzez wykorzystanie specjalnie oznaczonego dokumentu MM, który pozwala dokonać takiego przerzutu.

Takie przesunięcie jest najprostszym sposobem na zakupienie towaru od konsygnanta i wykazanie w najbliższym rozliczeniu z dostawcą.

Zamykanie okresów rozliczeniowych i zwroty sprzedaży

Umowny moment wygenerowania rozliczenia powoduje zamknięcie okresu rozliczanego. Oznacza to, że wszelkie zwroty do sprzedaży z tego okresu będą od tej pory bezwzględnie traktowane jako zwroty do towaru własnego i trafią automatycznie na magazyn niekonsygnacyjny. W efekcie istnieje duże prawdopodobieństwo posiadania tego samego towaru na magazynie konsygnacyjnym i niekonsygnacyjnym. Z punktu widzenia konsygnatariusza korzystne jest takie zarządzanie sprzedażą, żeby przy kolejnym dokumencie system wyprzedał towar z magazynu własnego. O takie zachowanie dbają strategie wydań w miejscu sprzedaży.

Bilansowe generowanie rozliczeń

Rozliczenie z dostawcą odbywa się metodą bilansową. Samo utworzenie dokumentu sprzedaży lub przesunięcia na magazyn niekonsygnacyjny nie zostanie wykazane w rozliczeniu jeżeli chwilę po takim zdarzeniu nastąpi cofnięcie takiego przesunięcia dokumentem odwrotnym lub zwrócenie wydanego towaru.


W powyższym rozliczeniu widać taką sytuację na podświetlonym wierszu.  Bilansowa metoda rozliczania uwzględnia także ilość zafakturowaną w poprzednim okresie. Jeżeli więc wykazaliśmy w rozliczeniu dostawcy sprzedaż na poziomie 100 sztuk a dostawca wystawił fakturę na 139 sztuk ponieważ sprzedaje towar w opakowaniach zbiorczych, to nadwyżkowe 39 sztuk będzie oczekiwało na zbilansowanie tj. na sprzedanie nadwyżkowo zafakturowanych pozycji.

Tworzenie faktur zakupu na podstawie dokumentów rozliczających

Utworzenie faktury do rozliczenia konsygnacyjnego wymaga utworzenia nagłówka dokumentu i pobrania dokumentu rozliczenia za pomocą generatora pozycji.


Generowanie pozycji dokumentu zakupu automatycznie uzupełnia wprowadzone wcześniej dokumenty przyjęcia według zasady FiFo. Utworzone w ten sposób dokumenty zakupu mogą być ręcznie modyfikowane gdyby nie były zbieżne z dokumentem otrzymanym od dostawcy.

Zmiana cen dostaw

Słabiej rotujące towary mogą zalegać na magazynie w okresie, w którym następują zmiany cen towarów. W takiej sytuacji trudnością jest kontrolowanie marż towarów tym bardziej, że zakup nastąpi dopiero po fakcie sprzedania towaru. Rozwiązaniem tej sytuacji jest możliwość tworzenia dokumentów przeszacowujących dostawy konsygnacyjne i tym samym aktualizowanie wartości magazynowej w dowolnym momencie.

Główne zalety rozwiązania:­  
  • Wiele dostaw konsygnacyjnych na jeden magazyn konsygnacyjny. Nie ma potrzeby zakładania osobnych magazynów dla każdego dostawcy.
  • ­Możliwość łatwego kupienia towaru od dostawcy bez konieczności jego sprzedania (wystarczy przesunięcie towaru na magazyn niekonsygnacyjny).
  • Możliwość przeszacowania dostawy w dowolnym momencie w celu utrzymania aktualnej wartości magazynowej.
  • Zaawansowane dokumenty rozliczeń konsygnacyjnych. W przypadku firm wielooddziałowych możliwe jest wykazanie sprzedaży z analityką na oddziały.
  • Automatyczne wprowadzanie pozycji faktur zakupu na podstawie dokumentów rozliczających.
  • Dowolne okresy rozliczeń (niekoniecznie miesięczne).
  • Możliwość przyjmowania zwrotów od klientów z powrotem na magazyn konsygnacyjny i nie wykazywania sprzedaży w rozliczeniu jeżeli zwrot nastąpi przed zakończeniem okresu rozliczenia.
© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.