Zarządzanie projektami dla kogo i po co?

Hasła „projekt”, „zarządzanie projektem”, „kierownik projektu” czy „produkcja projektowa” na stałe weszły do kanonu naszego języka. Posługują się nimi nie tylko firmy stricte projektowe, ale również usługowe i coraz częściej produkcyjne, których klienci cenią elastyczność oraz terminowość realizacji zamówień.

Poszczególne projekty, realizowane w jednej firmie, mogą być różne, m.in. pod względem charakteru, czasu trwania, stopnia skomplikowania oraz niezbędnych zasobów (ludzie, materiały, maszyny). Ponadto różne projekty, mające różnych odbiorców i określone z góry budżety, mogą toczyć się w tym samym czasie. Jak więc nad tym wszystkim zapanować? Jak zorganizować pracę? Kiedy zamówić materiały? Co zrobić, aby na bieżąco kontrolować koszty i spływy? Odpowiedź jest prosta - odpowiednio i właściwie zarządzać!

„Zarządzanie projektami” bazujące na dobrych praktykach i przyjętych metodach zarządzania, podparte wypływającą z systemu ERP wiedzą jest narzędziem, które ułatwi pracę niejednemu kierownikowi projektu. Pozwoli zapanować nad terminami – harmonogramowanie, punkty kontrolne, ścieżka krytyczna, zależności między zadaniami. Ułatwi planowanie prac – wyeliminuje konflikty na zasobach (pracownicy, maszyny). Pokaże stopień realizacji projektu oraz wykorzystany budżet. Zaplanuje wpływy i powiąże faktury z właściwym projektem. Ale od początku…

Moduł „Zarządzanie projektami” jest elementem zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie – systemu Streamsoft Verto. Dzięki temu korzysta z dostępnych w nim danych i również dostarcza do niego informacje, np. stany magazynowe z „Gospodarki magazynowej”, dostępność zasobów i ich kalendarze z „CRM” lub powiązane z projektem FV kosztowe z „Finansów i księgowości”.

Inicjalizację projektu w systemie możemy przeprowadzić na kilka sposobów. Jednym z nich jest wprowadzenie wszystkich danych od podstaw. Innym, prostszym, import pliku z zewnętrznego programu, np. Norma. Kolejnym krokiem jest ułożenia harmonogramu prac, wyznaczenie dat rozpoczęcia i zakończenia projektu, wyznaczenie punktów kontrolnych oraz ścieżki krytycznej. Dobrze ułożony plan ułatwi pracę wszystkim zaangażowanym w projekt osobom – od inwestora po szeregowego pracownika.

W następnej kolejności należy pochylić się nad budżetem projektu. Przeważnie jest on na sztywno ustalony z góry i nikt (inwestor) nie chce słyszeć o jakichkolwiek zmianach. Harmonogram kosztów budżetowych pozwala rozplanować poszczególne koszty/grupy kosztów i ująć je w ramy czasowe. Dzięki czemu już na początku projektu wiadomo jakich obciążeń kwotowych i w jakim terminie możemy się spodziewać.

Cennym elementem modułu są „Raporty wykonania”. Jest to narzędzie, które każdemu kierownikowi projektu da szybki przegląd aktualnej sytuacji – czasu trwania w podziale na planowany, rzeczywisty i pozostały oraz planowanych i rzeczywiście poniesionych kosztów. Stąd już krok do zaawansowanych analiz finansowych…

Przy zarządzaniu projektami szczególną uwagę należy zwrócić na zasoby, ich dostępność oraz obciążenie. Przegląd tych aspektów umożliwiają „Kalendarz zasobów”, „Obciążenie jednostek roboczych” i „Obciążenie zadaniami”. System Streamsoft Verto nie tylko ułatwia kontrolę nad zasobami, ale również przeciwdziała ewentualnym konfliktom informując o zajętości zasobów. Dodatkowo wszelkie nieprawidłowości oznaczone są na kolorem czerwonym.

Moduł „Zarządzanie projektami” jest intuicyjnym i użytecznym narzędziem usprawniającym pracę zespołów projektowych. Przełożenie zawartych w nim informacji na cały system ERP oraz dostęp do już istniejących w nim danych sprawia, że jest on w pełni funkcjonalny i przydatny tam, gdzie projekt jest kluczowym procesem, a każdorazowe wprowadzanie wszystkich zależności i ograniczeń jest zbyt czaso- i pracochłonne.

© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.