Platforma programistyczna

Streamsoft Next to przełomowa platforma programistyczna, na której powstał innowacyjny i bardzo nowoczesny system Streamsoft Verto. Dzięki platformie można dowolnie rozbudowywać już istniejące funkcjonalności systemu i tworzyć zupełnie nowe rozwiązania dedykowane.

Platforma Streamsoft Next to zbiór narzędzi, frameworków i dobrych praktyk tworzących spójne środowisko wytwarzania oprogramowania. Specjaliści z naszej firmy przygotowali ją w celu wydajnego tworzenia i rozbudowywania systemu ERP Streamsoft Verto. Dzięki możliwościom jakie daje platforma, można tworzyć programy na zamówienie klienta, który otrzymuje system "szyty na miarę" - odzwierciedlający indywidualne potrzeby informatyczne jego firmy.

Platforma integruje znaczące osiągnięcia inżynieryjne w świecie IT, dokonując ich selekcji i adaptacji oraz dostarcza nowych rozwiązań w obszarach gdzie istniejące technologie nie spełniły wymagań jej twórców. Platformę cechuje otwartość, ponieważ z jednej strony uwzględnia ciągły rozwój technologii IT, a zarazem chroni przed tymi ciągłymi zmianami w technologii - twórców rozwiązań biznesowych.

Skalowalność

Platforma Streamsoft Next zapewnia skalowanie w dwóch wymiarach: horyzontalnym i wertykalnym. W wymiarze horyzontalnym - skalowanie odbywa się od pojedynczych stanowisk do tysięcy połączeń, przy zachowaniu wysokiej wydajności. Wszystkie technologie, we wszystkich warstwach systemu ERP Streamsoft Verto zostały dobrane właśnie tak, aby nie ograniczać w żaden sposób skalowalności. W warstwie danych używamy bazy relacyjnej. W warstwie przetwarzania wybraliśmy technologie skupione wokół przemysłowych standardów JavaEE oraz ich implementacji w postaci serwerów aplikacyjnych. Łacząc te technologie z serwerem internetowym Apache, dzięki mechanizmom klastrowania i równowazenia obciążenia, umieszczając całą infrastrukturę w chmurze obliczeniowej (prywatnej czy publicznej) - utrzymujemy wysoką skalowalność z dużym zapasem daleko przekraczającym dzisiejsze potrzeby.

W wymiarze wertykalnym skalowalność to zdolność do przystosowania systemu ERP do potrzeb firmy, w której jest wdrażany, a w przyszłości zdolność do rozwoju systemu wraz z rozwojem potrzeb organizacji. Realizujemy te wymagania poprzez mechanizmy platformy Streamsoft Next takie jak: pluginowość, modułowość, otwarte API. 

Niezależność

Na poziomie platformy Streamsoft Next, bez potrzeby zmiany kodu biznesowego, możemy zmienić dostawcę silnika bazy danych (może być baza danych open source lub komercyjna), serwera aplikacyjnego czy technologię kliencką przy akceptowalnym poziomie kosztów przejścia.

Ergonomia

Kładziemy duży nacisk, aby produkty powstające na platformie były intuicyjne i łatwe w obsłudze. Aby to osiągnąć platforma bierze na siebie zadanie zarządzania tworzeniem interfejsu użytkownika, który przestaje być zbiorem działań różnych twórców, a staje się spójnym systemem nastawionym na łatwość i ergonomię obsługi.

Twórcy interfejsu mogą zapomnieć o technologiach, o zawiłych aspektach związanych z ich opanowaniem. Platforma Streamsoft Next ukrywa przed nimi te uciążliwe szczegóły, dając w zamian czysty, deklaratywny sposób budowania ergonomicznego interfejsu użytkownika.

Platforma Streamsoft Next nie narzuca technologii klienckiej. Tworząc domyślną warstwę klienta używamy abstrakcyjnych pojęć: widok, akcja, filtr, moduł edycji, układ kontrolek, deklarując je, określając ich atrybuty i powiązania. Z takiej definicji, stworzonej głównie w języku JAVA i XML, platforma Streamsoft Next tworzy aplikację kliencką w jednej z wybranych technologii.

Plug-iny i rola platformy w rozwoju biznesu

Istotą platformy Streamsoft Next są rozszerzenia. Platforma zbudowana jest w oparciu o mikrojądro i zbiór modułów/plug-inów, które rejestrują się w jądrze, dostarczając rozszerzeń oraz definiując nowe punkty rozszerzeń dla kolejnych. Architektura taka pozwala na nieograniczoną rozbudowę istniejących rozwiązań o nowe dobrze zintegrowane z całością funkcjonalności. 

Dzięki platformie - system Streamsoft Verto jest kompletnym, gotowym do wdrożenia i użycia systemem ERP. Wiele obecnych na rynku IT systemów tej klasy nie jest w stanie spełnić 100% potrzeb każdego klienta. Te brakujące procenty to często obszar funkcjonalności nominalnie nie znaczny, ale biznesowo kluczowy. Platforma Streamsoft Next zapewnia pokrycie odpowiednimi rozwiązaniami tego obszaru specyficznych wymagań klienta. Rozwiązania, które w tym celu powstają są spójne z wdrożonym systemem ERP, stanowiąc jego składową część.

© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.