Streamsoft Verto

Lepsza strona biznesu

Administrator

Moduł przeznaczony jest do administrowania systemem Streamsoft Verto. Instalację przeprowadza się na stanowiskach osób, które będą nim administrować. Umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy.

Zrzuty ekranu

Funkcjonalności

  • Nadawanie operatorom praw dostępu do modułów
  • Nadawanie operatorom praw dostępu do obiektów (np. Magazyny, Kasy)
  • Nadawanie grupom operatorów praw do opcji w systemie w postaci drzewa praw
  • Ustalanie reguł haseł
  • Rejestrowanie operacji wykonywanych w systemie
  • Przeglądanie i zarządzanie sesjami
  • Obsługę zadań okresowych
  • Obsługę zdarzeń technicznych
  • Obsługę zdarzeń biznesowych
  • Przeglądanie strategii

Umów bezpłatną prezentację systemu

Umów się z naszym konsultantem na bezpłatną prezentację systemu ERP.

Przedstawimy oferowane przez nas rozwiązania, dobrane pod kątem specyfiki branży, w której działa firma. Prezentacja jest jedną z najbardziej efektywnych form uzyskania informacji o możliwościach systemu ERP i korzyściach po jego wdrożeniu.

Wypełnij poniższy formularz: