Moduły Streamsoft Verto

Zarządzanie projektami

Moduł wspomaga prace związane z planowaniem i zarządzaniem projektami. Niezbędny dla menadżerów i kierowników projektów. Umożliwia zdefiniowanie struktury podziału pracy w projekcie (WBS, ang. Work Breakdown Structure), harmonogramowanie sekwencji zdarzeń i zadań w planowanych projektach oraz monitorowanie zależności zadań na wykresie Gantta.

Zobacz więcej

Workflow

Moduł Workflow w systemie Streamsoft Verto umożliwia zdefiniowanie procesów, podzielenie ich na etapy realizacji, określenie jakie zadania będą wykonywane w ramach danego procesu oraz wskazanie zasobów, które będą niezbędne do ich prawidłowego przebiegu.

Zobacz więcej

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy sprzedażowe w firmach o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Moduł wspiera przyjmowanie zamówień, alokacje odpowiednich zasobów po zatwierdzeniu zamówienia, rejestrowanie faktur sprzedaży, warunków handlowych, cen oraz rabatów, obsługuje różne transakcje walutowe.

Zobacz więcej

Zakupy

Wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy zakupowe w tym również zakupy kosztowe. Umożliwia również kontrole realizacji umów oraz zamówień do dostawców oraz zautomatyzowanie procesów generowania dokumentów i wyznaczenia warunków dostawy, kontroli cen i terminów.

Zobacz więcej

Gospodarka magazynowa

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej. Wspomaga prace działu sprzedaży i zaopatrzenia. Implementacja systemu informatycznego w gospodarce magazynowej usprawnia procesy towarzyszące wystawianiu dokumentów obrotu towarowego.

Zobacz więcej

Logistyka magazynowa

System umożliwia podział magazynu na dowolne miejsca składowania. Obrót towarowy na poszczególnych miejscach składowania jest prowadzony za pomocą odpowiednich dokumentów. Moduł wspomaga proces inwentaryzacji, gdyż istnieje możliwość przeprowadzania inwentaryzacji magazynu wg miejsc składowania.

Zobacz więcej

Zaopatrzenie

Udostępnia użytkownikowi precyzyjne informacje o zasobach zgromadzonych w magazynach oraz materiałach potrzebnych do realizacji celów działalności bieżącej i planowanej. Zaawansowane analizy umożliwiają monitoring bilansu tych potrzeb oraz kontrole postępu realizacji wysłanych uprzednio zamówień. 

Zobacz więcej

WMS

WMS wspiera procesy logistyczne i magazynowe, usprawnia i optymalizuje organizację pracy magazynierów. Automatyzuje czynności wykonane w magazynie począwszy od przyjęcia towaru, rozlokowania w magazynie,  a skończywszy na sprawnej realizacji zamówień i przygotowaniu wysyłki. 

Zobacz więcej

Streamsoft Business Intelligence

Dane do analiz w systemie Streamsoft BI są  przechowywane w hurtowni danych (Data Warehouse), oddzielone są od danych systemów transakcyjnych (np. systemów ERP). Hurtownia danych daje wielowymiarowy obraz zawartych w niej informacji. Gromadzone dane są informacjami wstępnie zagregowanymi, co przyspiesza dostęp i ułatwia prowadzenie przekrojowych analiz.

Zobacz więcej

Finanse i księgowość

Moduł Finanse i księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne. 

Zobacz więcej

Rozrachunki

Moduł Rozrachunki zapewnia obsługę rozrachunków, dostęp do  informacji o stanie zobowiązań i należności na dowolny dzień, tworzenie zestawienia dokumentów rozliczonych, analizę tych danych oraz wykonywanie czynności związanych windykacją. Ponadto, umożliwia obsługę dokumentów kasowych, wyciągów bankowych oraz raportów terminalowych wraz z możliwością wystawienia ich do konkretnego rozliczenia.

Zobacz więcej

Kontakty z klientami (CRM)

Moduł Kontakty z klientami (CRM, ang. Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientami), to aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz usprawniająca planowanie i organizację pracy wewnątrz firmy.

Zobacz więcej

Środki trwałe

Moduł Środki trwałe to oprogramowanie dostępne z poziomu mobilnych kolektorów danych, umożliwiające przeprowadzenie inwentaryzacji, poprzez odczytanie  kodu kreskowego środków trwałych oznakowanych etykietami z kodami kreskowymi. 

Zobacz więcej

Administrator

Moduł przeznaczony jest do administrowania systemem Streamsoft Verto. Instalację przeprowadza się na stanowiskach osób, które będą administrować systemem. Umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. 

Zobacz więcej
© Streamsoft 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedruk oraz udostępnianie tekstów zamieszczonych na niniejszej stronie wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Informacja o plikach Cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.