Streamsoft PRO

Zintegrowany system zarządzania

Mobilne systemy sprzedaży

Zadaniem aplikacji mobilnej X2 Presell jest wsparcie pracy sprzedawców, którzy wykonują pracę poza siedzibą firmy. Dzięki aplikacji pracownicy mogą korzystać z określonych zasobów firmy w dowolnym miejscu i czasie bez potrzeby używania komputera. Ich praca staje się przez to szybsza i znacznie wydajniejsza. Z kolei kadra zarządzająca jest w stałym kontakcie z rozproszonym działem handlowym, co pozwala na bieżąco śledzić wyniki. X2 Presell to ogromna wygoda zarówno w vansellingu, jak i presellingu.

Mobilność to przyszłość współczesnych przedsiębiorstw

Obecnie wiele aspektów związanych ze sprzedażą wykonywanych jest w siedzibie klienta. Dla współczesnych przedsiębiorstw podstawowym wymogiem jest możliwość szybkiego dostępu do najważniejszych informacji, nie tylko z poziomu komputera stacjonarnego, ale również wszelkich urządzeń mobilnych. Stąd tak duża rola systemów mobilnych, które umożliwiają osobom pracującym w terenie dostęp do zintegrowanych systemów ERP w dowolnym miejscu i czasie.

X2 Presell skutecznie ułatwia działania przedstawicieli handlowych oraz kierowców poprzez usprawnienie wszelkich procesów związanych z przyjmowaniem zamówień od kontrahentów. Za pomocą aplikacji przedstawiciel działu sprzedaży może wykonywać szereg operacji na podstawie aktualnych danych pobranych z systemu informatycznego firmy np. zarządzać kalendarzem wizyt, zbierać zamówienia od klientów, kontrolować ich zadłużenie, wystawiać faktury VAT i rejestrować przyjętą zapłatę.

Bardziej efektywne wykorzystanie pracy przedstawicieli handlowych stało się możliwe dzięki szybkiej wymianie informacji z centralą. Operacje wykonywane przez handlowców mogą być zapisywane w module CRM w celu dalszej analizy. Co więcej, podczas wizyty aplikacja mobilna X2 Presell rejestruje położenie geografi czne i czas trwania wizyty. Pozwala to śledzić praca handlowców w module CRM.

System X2 Presell można uruchomić na różnych mobilnych systemach operacyjnych takich jak ANDROID, WINDOWS MOBILE oraz na klasycznej DESKTOPOWEJ WERSJI WINDOWS.

Funkcjonalności

 • Skuteczne planowanie pracy w terenie za pomocą intuicyjnego kalendarza
 • Dostęp do wszystkich informacji zgromadzonych w centralnej bazie o kliencie
 • Dostęp do pełnej oferty towarowej, wraz z informacją o wszystkich warunkach handlowych zdefiniowanych w systemie ERP
 • Dostęp do pełnej historii transakcji, płatności i kontaktów z Klientem
 • Praca w trybie vanselling i preselling
 • Możliwość zdalnego wystawienia i poglądu dokumentów sprzedażowych
 • Drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach
 • Możliwość przejrzenia raportów
 • Rejestr tras przejazdów

Aplikacja mobilna w rozwiązaniu typu vanselling

Aplikacja mobilna X2 Presell w zastosowaniu typu vanselling to usprawnienie pracy kierowców prowadzących sprzedaż bezpośrednio z samochodu wraz z wystawianiem dokumentów sprzedaży (faktury VAT) i rejestrowaniem pobranych należności (KP). Po porannej synchronizacji z systemem finansowo-księgowym, kierowca wyrusza w teren z urządzeniem mobilnym, na którym na zainstalowaną aplikację. Dzięki temu ma podgląd danych o swoich kontrahentach, wykaz nierozliczonych faktur (zaległości płatnicze), warunki handlowe (upusty), stany magazynowe i aktualne ceny (promocje). W trakcie dnia, załączona do kompletu drukarka umożliwia wydrukowanie bezpośrednio u klienta wszystkich dokumentów związanych ze sprzedażą. Po wystawieniu wszystkich dokumentów w danym dniu kierowca może dokonać transmisji danych do systemu centralnego bezpośrednio w siedzibie firmy lub z dowolnego miejsca za pomocą technologii GSM. Zapis dokumentów w systemie centralnym następuje automatycznie lub na żądanie operatora systemu. Analogicznie następuje uaktualnienie danych przed rozpoczęciem sprzedaży w kolejnym dniu.

Korzyści dla użytkownika

 • Dostęp do najważniejszych informacji o kontrahencie o dowolnym czasie z dowolnego miejsca
 • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówienia, tuż po przyjęciu go przez przedstawiciela
 • Pełna informaja o zadłużeniach lub udzielanych kredytach kupieckich – eliminacja nietrafionych kredytów
 • Minimalizacja błędów przy wprowadzaniu danych do systemu magazynowo-księgowego dzięki dużej automatyzacji
 • Skuteczny przepływ dokumentów w postaci elektronicznej – mniejsze ryzyko popełnienia błędów oraz szybszy przepływ informacji
 • Oszczędność czasu przy wystawianiu faktur i innych dokumentów
 • Zwiększenie efektywności czasu pracy sprzedawcy
 • Uzupełnienie dokumentacji papierowej przepływem danych w postaci elektronicznej zapewnia minimalizację błędów jakościowych i ilościowych
 • Skrócenie czasu rozliczeń w centrali firmy
 • Zmniejszenie kosztów kadrowych poprzez redukcję zatrudnienia w dziale fakturowania i magazynowym

Zamów demo Streamsoft PRO

Jeśli chcesz zapoznać się z wersją demonstracyjną zintegrowanego systemu Streamsoft PRO, wypełnij poniższy formularz, a wyślemy demo na podany przez Ciebie adres.