Pomoc Eksperta Gofin

Dwa programy komputerowe a JPK

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 06.10.2016 r.
Nasza firma prowadzi od 2016 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wcześniej byliśmy na pełnej księgowości. Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzimy przy użyciu innego programu komputerowego, niż stosowaliśmy do końca ubiegłego roku do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy stary program, tj. używany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ...

Więcej

Paragony fiskalne i faktury w Jednolitym Pliku Kontrolnym

Poradnik VAT nr 20 (428) z dnia 20.10.2016 r.
Od 1 lipca 2016 r. niektórzy podatnicy VAT (tj. tzw. duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych) są zobowiązani przekazywać bez wezwania organu podatkowego w formie elektronicznej (w postaci ...

Więcej

Przychód z operacji finansowych dla potrzeb definicji przedsiębiorcy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016 r.
Czy klasyfikując przedsiębiorcę na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przedsiębiorców średnich, do obrotu rocznego z operacji finansowych wlicza się bilansowe różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań, nieuwzględniane dla celów podatkowych? Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, ustalenie...

Więcej

JPK na żądanie organów podatkowych

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1311) z dnia 01.08.2016 r.

Dane są przekazywane w formie JPK na dwóch płaszczyznach: na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej oraz bez wezwania. Obowiązek stosowania JPK na żądanie wprowadziła ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 ze zm.), a bez wezwania ustawa z dnia 13 ...

Więcej

Terminy wejścia w życie obowiązku stosowania JPK

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1311) z dnia 01.08.2016 r.

Obowiązek przekazywania danych w formie JPK - zarówno na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, jak i bez wezwania - wszedł w życie, co do zasady, 1 lipca 2016 r. Więcej czasu na przygotowanie się do nowych regulacji mają mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Więcej

Spółka cywilna a przekazywanie ewidencji VAT w formie JPK

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016 r.

Obowiązek przekazywania danych w formie JPK - zarówno na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, jak i bez wezwania - wszedł w życie, co do zasady, 1 lipca 2016 r. Więcej czasu na przygotowanie się do nowych regulacji mają mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Więcej