Pomoc Eksperta Gofin

Czy wzrost zatrudnienia w 2017 r. ma wpływ na obowiązek przesyłania JPK_VAT?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z klientów prowadzi działalność gospodarczą od kilku lat i miał dotychczas status mikroprzedsiębiorcy. W maju 2017 r. jego zatrudnienie przekroczyło jednak 10 osób. Czy status przedsiębiorcy należało ustalić na początku 2017 r. (na podstawie danych z 2016 i 2015 roku) i zatrudnienie w maju 2017 r. jest bez ...

Więcej

Grzywna za niezłożenie JPK_VAT

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 r.
JPK_VAT za marzec 2017 r. generowałam 25 kwietnia 2017 r. Dopiero po kilku dniach zorientowałam się, że plik nie został wysłany i nie mogę pobrać UPO. Czy grozi mi kara za niezłożenie w terminie informacji? Informacje JPK_VAT, czyli comiesięczne raporty o prowadzonej ewidencji VAT, przekazuje się do 25. dnia miesiąca następującego po każdym ...

Więcej

Struktura JPK – ujmowanie raportów z kasy fiskalnej

Poradnik VAT nr 11 (443) z dnia 10.06.2017 r.
W prowadzonej działalności sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu kasy fiskalnej. Jesteśmy również zobowiązani do przekazywania ewidencji VAT w postaci JPK. W jaki sposób należy ujmować w strukturze JPK_VAT raporty z kasy fiskalnej oraz jakie informacje należy umieszczać w polu dotyczącym danych kontrahenta (nabywcy)? Przypomnijmy, iż do złożenia ...

Więcej

Import towarów w ewidencji JPK_VAT

Poradnik VAT nr 11 (443) z dnia 10.06.2017 r. Jak prawidłowo wykazać w ewidencji JPK_VAT import towarów? Przy zakupie towarów z Chin otrzymywaliśmy dokument celny SAD z agencji celnej i wyliczony podatek wpłacaliśmy na jej konto. Czyje dane należy ująć w JPK - agencji celnej czy zagranicznego dostawcy? Jaki numer wpisać jeśli dostawca nie posiada numeru VAT UE? Art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ..

Więcej

Praktyczne aspekty stosowania JPK

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017 r.
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór informacji finansowo-księgowych za określony okres rozliczeniowy, tworzony z systemu informatycznego danego podmiotu poprzez bezpośredni eksport danych, posiadający schemat określony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Udostępnianie danych w tej formie odbywa się na dwóch płaszczyznach: na żądanie organu ...

Więcej

Bezpieczeństwo danych przekazywanych w JPK – odpowiedź na interpelację poselską

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017 r.
Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to wskazany w Ordynacji podatkowej tryb przekazywania danych księgowych przez podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego. Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać ...

Więcej

Ujęcie w JPK_VAT zakupów, od których VAT odliczany jest częściowo

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017 r.
Jak należy ujmować w ewidencji VAT (i w konsekwencji w strukturze JPK_VAT) faktury zakupu z tytułu nabycia towarów/usług, od których przysługuje nam częściowe odliczenie VAT (np. strukturą sprzedaży lub 50% VAT - dotyczy zakupu paliwa do niektórych samochodów)? Podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane i zwolnione z VAT, od wydatków, ...

Więcej

Składanie informacji o ewidencji w formie JPK przez podatników zwolnionych z VAT

Poradnik VAT nr 4 (436) z dnia 20.02.2017 r.
Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT ma obowiązek przesyłania informacji o ewidencji w formie JPK? W myśl art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu...

Więcej

Zaprowadzenie podatkowej księgi komputerowo a wymóg udostępniania danych w formie JPK

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017 r.
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której zatrudniam pracowników. W 2017 r. kontynuuję opłacanie podatku obliczanego według skali podatkowej od dochodu ustalanego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od tego roku prowadzę księgę komputerowo. Czy w tej sytuacji będą mnie dotyczyły obowiązki związane z przekazywaniem ...

Więcej

Zaokrąglenia w JPK

Poradnik VAT nr 23 (431) z dnia 10.12.2016 r.
Przy zestawieniu rejestru VAT w formie JPK i deklaracji podatkowej występują rozbieżności wynikające z zaokrągleń. Czy należy dokonywać w JPK zaokrągleń tak jak w deklaracji VAT-7? Od 1 lipca 2016 r. niektórzy podatnicy VAT, tj. tzw. duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z ...

Więcej