Finansowanie

Dotacje

Dotacje na system ERP

Dotacje UE, to na przestrzeni ubiegłych lat jedna z najbardziej popularnych form finansowania zakupu systemów ERP. W 2016 roku o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy chcą wdrożyć bądź zakupić nową technologię o INNOWACYJNYM charakterze wraz z jednostką naukową.

Systemy ERP można sfinansować korzystając z Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecnie środki z programów RPO dostępne są w następujących województwach:

  • Lubelskie – RPO 3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP – inwestycje w innowacje, w tym również informatyzacja przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Łódzkie – RPO 2.3.1 – Innowacje w MŚP – program inwestycyjny dla innowacyjnych przedsiębiorstw – zakup maszyn i urządzeń, specjalistycznego oprogramowania itp., w celu wprowadzenia innowacyjnych produktów i usług.
  • Mazowieckie – RPO 3.3 – Innowacje w MŚP – dotacja na inwestycje – wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.
  • Opolskie – RPO 2.1.2 – Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach. Zakup oprogramowania, wspierającego prowadzenie biznesu
  • Podkarpackie – RPO 1.2 – Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia
  • Podlaskie – RPO 1.3 – Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
  • Śląskie – RPO 3.3 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Zgłoś się do nas. Mamy doświadczenie w realizacji projektów informatycznych finansowanych w ramach środków dotacyjnych:

  • Wyceniamy projekty zakupu i wdrożenia systemu
  • Ułatwiamy kontakt z jednostkami naukowymi

Chcesz poznać szczegóły oferty? Wypełnij formularz.